Verlichtingsactie Fietsersbond Katwijk weer succes.

Gepubliceerd op 09-11-2012. Laatste update op 18-09-2016.

Op zaterdag 3 november hield de Fietsersbond, afdeling Katwijk haar jaarlijkse fietsverlichtingsactie van 11.00 uur tot 16.00 uur in de Badstraat te Katwijk. Dit keer alweer voor de 10de keer.

Dit heuglijke feit werd extra glans gegeven door de aanwezigheid van Katwijks burgervader, dhr. J. Wienen. Hij verving dhr. M. Udo, wethouder van Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur, die helaas verhinderd was. Het zo mooi uitgestippelde plan viel aldus jammerlijk in het water: enerzijds door de afwezigheid van dhr. Udo, anderzijds doordat er lange tijd na aanvang geen gegadigden voor reparatie waren door de regen die ons vanaf 11.00 uur flink parten speelde.

Ondanks dit uur begon het ineens storm te lopen! Oorzaak: het was droog en een waterig zonnetje kwam zelfs door de wolken heen! Enkele fietsers met ingewikkelde problemen aan de verlichting zijn doorverwezen naar de vakman. Uiteindelijk zijn er toch nog 23 fietsers verlicht de weg opgegaan!

Behalve het repareren van fietsverlichting werd ook informatie verstrekt over andere zaken waar de Fietsersbond zich voor inspant.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers, m/v, van de Fietsersbond uit Katwijk en regio is deze actie wederom geslaagd. Fietsersbond Katwijk is enkele Katwijkse fietsondernemers en de Gemeente Katwijk, met name dhr. J. Wienen,  bijzonder erkentelijk voor de geboden ondersteuning.

Informatie over goede fietsverlichting is te vinden op de site: www.fietsersbond.nl/verlichting; www.ikwiljezien.nl