Fietsersbond pleit voor beter alternatief

Geen Hoofdfietsroute op Jan Wolkersstraat en Potgieterlaan

Reactie op gemeentelijk schetsontwerp van 7-3-2023

Liever geen hoofdfietsroute op de Jan Wolkersstraat en Potgieterlaan

(wel op de Blauwe Tramstraat)

 

In het kort

Dit is een  commentaar van de Fietsersbond Regio Leiden op het schetsontwerp  behorende bij het “Veilig Fietsen Potgieterlaan – Jan Wolkersstraat”, gepresenteerd op 7-3-2023.  Een volwaardige reactie is eigenlijk niet mogelijk omdat voorstellen voor de aansluiting op de Haagweg en de inrichting van de Jan Wolkersstraat ontbreken.

Wij hebben onze zienswijze inmiddels kenbaar gemakt.

Wij onderschrijven de noodzaak van een nieuwe (hoofd)fietsroute vanaf de Lammebrug naar het centrum; als hulpmiddel bij de verlichting van de fietsdruk op de Breestraat.

Ons commentaar op het (onvoldragen) schetsontwerp is als volgt.

  1. Een hoofdfietsroute kent in beginsel een vrijliggend fietspad of een fietsstraat. Maar in alle gevallen verwachten wij rood asfalt 
  2. In de schets voldoet het fietspad bij appartementsgebouw De Verleyding niet aan de minimumbreedte van 4,00m (in schets 3,50m).
  3. De Jan Wolkerstraat leent zich slecht voor een verhoging van de fietsintensiteit, er is weinig ruimte. De rijweg zit te dicht tegen de huizen aan, bovendien is die nu slechts 4,5m breed.
    Hier dient dus de rijweg breder en naar de spoorkant verplaatst te worden en moeten de parkeervakken naar de huizenkant. Dat brengt kappen en/of herplanten van alle aanwezige bomen met zich mee.
  1. De aansluiting van het fietspad op de Haagweg bereidt ons grote zorgen. Het tracé eindigt “vóór” de enorme flessenhals voor fietsers, de Staatsspoorbrug. Een extra fietsbrug aan de zuidkant van de Staatsspoorbrug levert een ongewenste slingertraject op voor fietser op de Haagweg (zijnde een “regionaal fietsroute”). Bovendien is er nu al weinig opstelruimte voor fietsers bij het verkeerslicht (Rijnzichtbrug) hetgeen nog nijpender wordt met extra fietsverkeer vanuit de gepande route.

Beter alternatief

De Fietsersbond herhaalt zijn voorstel om de route naar de oostkant van het spoor te verleggen, liefst door middel van een vrijliggend fietspad.

Op de Blauwe Tramstraat kan in het noordelijke gedeelte – in plaats van de nu bestaande 30km-zone – een vrijliggend fietspad worden aangelegd. Bij onoverkomelijke bezwaren kan ook een fietsstraat overwogen worden. In het zuiden bij de Telderskade doen zich weliswaar ruimteproblemen voor die echter niet op voorhand onoplosbaar zijn (wij bespreken enkele opties).

Het realiseren van de tweede (hoofd)fietsroute van de Lammebrug naar de binnenstad via de Jan Wolkersstraat-Potgieterstraat heeft zodanige bezwaren, dat de Fietsersbond Regio Leiden de gemeente vraagt deze te heroverwegen ten faveur van een oplossing over de Blauwe Tramstraat.

                                                                        

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 2 MB

Fietscorridor Zoetermeer – Fb website

Fietscorridor Zoetemeer-Leiden: uitgebreide reactie Fietsersbond

Download

Categorieën