Fietsersbond geeft reactie en gaat inspreken

Autoluwe Binnenstad: plannen staan haaks op ambitie Leiden Fietsstad

Autoluwe binnenstad kaart

De Fietsersbond Leiden geeft in een brief aan de Leidse gemeenteraad de volgende reactie:

De Fietsersbond juicht toe dat er nu de vervolgstappen worden beschreven om te bereiken dat de binnenstad autoluw wordt. Het sluit aan bij de mobiliteitsnota Leiden Duurzaam Bereikbaar met zijn doelen: meer mensen gezond op weg, lopend, fietsend en met het schone OV, onze elektrische stadsbussen.

Daarin staat dat de conclusies verkeersonderzoek al aangeven dat het afsluiten van de bruggen samen met het verleggen van de busroutes al verkeerskundig haalbaar is.

Wij bestrijden dat.

Het rapport van onderzoeksbureau SWECO is niet compleet. Het beschrijft slechts gevolgen voor het autoverkeer. Fietsende scholieren, studenten en forenzen zijn niet in beeld gebracht. Schrijnend voorbeeld: de beschrijving van de Posthofrotonde bij SWECO. Geen letter over de fietsers daar. Terwijl iedereen weet dat het nu al een knelpunt is, juist door de grote aantallen fietsers.

In de bijlage vindt u wat wij aantroffen in het onderzoek van SWECO en hoe wij al contact gehad hebben met de ambtenaren van de projectorganisatie en onze fietsbeleidsambtenaren. Hier vindt u een korte samenvatting:

–  Fietsersbond steunt knips autoverkeer op Rijnzichtbrug en Turfmarktbrug.

–  Rapport SWECO is onvolledig en sluit niet aan op het Leidse beleid zoals vastgelegd in de mobiliteitsnota Leiden Duurzaam bereikbaar. 

–  SWECO beschrijft bijna nergens gevolgen van de knips op het fietsverkeer. Deze gevolgen moeten eerst nog in beeld worden gebracht voordat het rapport als onderbouwing van besluitvorming kan dienen.

–  Laat de stadsbussen niet over Morsweg en Rijnzichtbrug rijden.

–  Voorstel: Rijnsburgerviaduct autovrij en Centrumroute autoluw.

 Wij zullen in ook de commissievergadering in december inspreken.

Met vriendelijke fietsersgroet,

P.J.Schuur
Fietsersbond Leiden e.o.
[email protected]

Autoluwe binnenstad kaart
pdf ⋅ 276 KB

FB reactie Autoluwe binnenstad

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 26 KB

inspraaktekst FB 15 dec 2022

inspraaktekst FB 15 dec 2022

Download

Categorieën