Afdelingsblad Het Verzet

Het Verzet: de digitale versie

Als lid van de Fietsersbond bent u gewend jaarlijks 4x de Vogelvrije Fietser en 2 à 3 maal het Verzet met informatie van de afdeling Leiden e.o. te ontvangen.

Digitaal Verzet 

Met het oog op de relatief hoge kosten en ter besparing van het milieu zal het Verzet vanaf 1 januari 2014 digitaal worden verspreid via een nieuwsbrief die per e-mail zal worden verstuurd. Wij willen u dan ook vragen om uw e-mailadres door te geven aan

[email protected]

Omdat de huidige lijst met e-mailadressen niet meer actueel is, geldt dit ook voor diegenen die al eerder een e-mailadres aan ons hebben doorgegeven.

Voor leden die niet over een internetaansluiting beschikken, kan de nieuwsbrief in papieren vorm per post worden toegezonden. Als u dat wilt, geef het dan per telefoon (071-5894333) of post (Eikenlaan 5, 2231 XW Rijnsburg) aan ons door.

Voor alle duidelijkheid: alle leden blijven de Vogelvrije Fietser gewoon per post ontvangen.

Oudere versies van Het Verzet zijn te vinden in het Archief op deze website.

verzetzomerherfst2012.pdf

winterverzet20112012.pdf

lente_verzet_2013kl.pdf