Toename van het aantal oogkasbreuken, vooral bij fietsers

LUMC signaleert toename van het aantal oogkasbreuken in 2022

orbitalfracturen plots

Onderzoekers van de afdeling Oogheelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) rapporteren een toename van 64 procent van het aantal oogkasbreuken (orbitafracturen) in 2022 vergeleken met 2021. Vergeleken met de gemiddelde cijfers uit de periode vóór de COVID-pandemie (2015-2019) is er zelfs een toename van bijna 80 procent.

Dit is in lijn met de recente berichtgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de stijging van het aantal verkeersdoden in 2022, met een stijging van bijna 27 procent ten opzichte van 2021.

In samenwerking met de afdeling Neurochirurgie van het LUMC zijn gegevens verzameld over orbitafracturen bij patiënten die in de periode 2012-2022 de spoedeisende hulp van het LUMC bezochten. Daarbij werd onder andere gekeken naar de leeftijd en naar de oorzaak van de orbitafractuur. Fietsongelukken werden ook nog gespecificeerd naar het soort fiets, zoals bijvoorbeeld de elektronische fiets (e-bike).

De toename van het aantal orbitafracturen is fors en in een derde van de fracturen is de oorzaak een fietsongeval. In de leeftijdscategorie 50-75 jaar is dat ongeveer in de helft van de gevallen. Het aandeel van de e-bike is verdubbeld, bij de 50+’ers is dat momenteel meer dan 22 procent.

Actualiteit

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat van het totaal aantal van 737 verkeersdoden het in 291 keer van gevallen gaat om een fietser, waarvan bijna de helft 75 jaar of ouder was. (Bron: CBS, 2023). Vanwege deze actualiteit en de maatschappelijke discussie over verkeersveiligheid stellen de onderzoekers van het LUMC deze data beschikbaar vooruitlopend op een later geplande wetenschappelijk publicatie.

https://www.lumc.nl/over-het-lumc/actueel/2023/april/lumc-signaleert-60-procent-toename-van-het-aantal-oogkasbreuken-in-2022/
Bron: www.lumc.nl
orbitalfracturen plots
orbitalfracturen statistiek

Categorieën