Inspraak FB Leiden bij Raadscomissie Stedelijke Ontwikkeling 25jan24

Gebiedsvisie Rivierenbuurt

Er komt eindelijk een rechtstreekse fietsverbinding tussen de Julius Caesarbrug en Leiderdorp

Gebiedsvisie Rivierenbuurt

Kort samengevat komt onze inbreng neer op het volgende.

  • Wij zijn zeer ingenomen met de geplande fietsparkeervoorzieningen en het geplande fietspad. [Er blijkt goed te zijn nagedacht over de plekken waar fietsen het beste kunnen worden gestald, namelijk inpandig. Er komt ook ruimte voor een fietspad. Daar hebben wij jaren geleden al aandacht voor gevraagd, want dan komt er eindelijk een rechtstreekse fietsverbinding tussen de Julius Caesarbrug en Leiderdorp. Ik kan het ook anders formuleren: sinds de fusie van de beide ziekenhuizen komt er eindelijk een goede fietsverbinding tot stand tussen Leiden Zuid-West en het Alrijneziekenhuis in Leiderdorp.]
  • Goed voorbeeld voor het inpassen in en het dimensioneren van het bouwgebied in relatie tot de benodigde fietsinfrastructuur. En niet omgekeerd (Werninkterrein).
  • Beseffende dat de detaillering nog moet plaatsvinden, willen nu reeds waarschuwen voor de gevaren van het mengen van fietsers, voetgangers en spelende kinderen op een kleine oppervlakte (zie kaft).
  • Het aangeduide tracé van het fietspad loopt op een plek te dicht langs de woonblokken, waardoor het zicht op wandelaars – d.w.z. (overstekende) kinderen en honden vanuit de zijpaden – te beperkt is.
  • Om voldoende afstand tot de woonblokken te creëren pleit de Fietsersbond voor een tracé over een stukje gedempt water rond de bestaande treurwilg (in rood), en voor het uitbreiden van de waterpartij naar het oosten.

De gebiedsvisie Rivierenbuurt van de gemeente Leiden kun je vinden op: <https://doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/gebiedsvisie-rivierenbuurt-1>

image001

Categorieën